Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

LICENSING ACT 2003: APPLICATION FOR VARIATION OF A PREMISES LICENCE - THE COVE, 17 - 19 WATER STREET, RHYL

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Is-Bwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD, yn destun amodau, cymeradwyo’r cais mewn perthynas ag amrywio'r oriau a ganiateir ar gyfer gweithgareddau trwyddedadwy yn unol â'r cais i 3.00am o ddydd Sul i ddydd Iau, a gwrthod yr elfen o’r cais sy’n ymwneud â diwygio’r amodau mewn perthynas â goruchwylwyr drws.

 

Dyddiad cyhoeddi: 17/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 11/11/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 11/11/2021 - Is-Bwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol:

 • THE COVE REPORT pdf eicon PDF 241 KB
 • Restricted enclosure  
 • Restricted enclosure  
 • Restricted enclosure  
 • Restricted enclosure  
 • Restricted enclosure  
 • Restricted enclosure  
 • Restricted enclosure  
 • Restricted enclosure  
 • Restricted enclosure  
 • Restricted enclosure  
 • Restricted enclosure