Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

ADRODDIAD CYLLID

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y byddai’r Cabinet yn –

 

 (a)      nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2021/22 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb, ac yn

 

 (b)      cymeradwyo defnyddio’r Grant Cynnal a Chadw Ysgolion sydd wedi’i ddyfarnu i’r Cyngor gan Lywodraeth Cymru, fel yr argymhellir gan y Grŵp Buddsoddi Strategol (a fanylir arno yn Adran 6.7 o’r adroddiad ac Atodiadau 5, 6 a 7 o’r adroddiad).

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 19/10/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/10/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: