Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

PROPOSED APPROACH TO TENDERING FOR PHASE 2 NEW DCC WASTE TRANSFER STATION (WTS) AT COLOMENDY INDUSTRIAL ESTATE, DENBIGH

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y byddai’r Cabinet yn –

 

 (a)      Cymeradwyo’r ymarfer tendro arfaethedig fel y manylir yn yr adroddiad, ac yn

 

 (b)      cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad 1 yr adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 19/10/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/10/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: