Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

GRAPHIC DESIGN AND PRINT FRAMEWORK DYNAMIC PURCHASING SYSTEM

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo'r rhestr o gyflenwyr sydd wedi cael eu monitro ar gyfer y Fframwaith System Brynu Ddynamig newydd fel y’i manylir yn yr adroddiad.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 19/10/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/10/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: