Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Materion Brys

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw fater brys.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 19/10/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/10/2021 - Cabinet