Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

DATGANIADAU O FUDDIANT

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 19/10/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/10/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: