Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

CYMERADWYO YMESTYN CONTRACTAU HIGHBURY SUPPORT SERVICES AR GYFER POBL AG ANABLEDDAU DYSGU

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Aelod Arweiniol dros Ddatblygiad Lleol a Chynllunio

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Diben:

Y penderfyniad yw i'r Aelod Arweiniol ddyfarnu estyniadau i dri chontract i Highbury Support Services.

 

Penderfyniad:

Cymeradwyo ymestyn tri chontract i Highbury Support Services ar gyfer pobl ag anableddau dysgu - Erw Goch yn Rhuthun, Ffordd Russell yn y Rhyl a Pharêd y Dwyrain yn y Rhyl.

Rhesymau dros y Penderfyniad:

Gofyn am gymeradwyo dyfarnu estyniadau i dri chontract i Highbury Support Services.

Cysylltiadau a natur y cysylltiadau a ddatganwyd:

Dim cysylltiad i’w ddatgan.

Dyddiad cyhoeddi: 13/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 13/10/2021

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •