Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

DENBIGHSHIRE LEARNING DISABILITY SUPPORTED LIVING SCHEMES - TEMPORARY EXTENSION TO AND RETENDERING OF EXISTING CONTRACTS

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y byddai’r Cabinet yn cymeradwyo cyflwyno estyniadau dros dro i 35 o gontractau Byw â Chymorth anabledd dysgu am gyfnod hyd at 31 Mawrth 2023 a chymeradwyo'r broses o gynnal tendrau bychain ar gyfer 41 o gontractau o dan Fframwaith Rhanbarthol Gogledd Cymru ar gyfer Byw â Chymorth (mae manylion yr amserlen arfaethedig a manylion contract wedi'u cynnwys yn Atodiad 1 yr adroddiad).

 

Dyddiad cyhoeddi: 23/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 21/09/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •