Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

ADRODDIAD CYLLID

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y byddai’r Cabinet yn –

 

 (a)      nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2021/22 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb, ac yn

 

 (b)      Cymeradwyo achos busnes ar gyfer datblygu hen safle Llyfrgell Prestatyn  fel yr argymhellir gan y Grŵp Buddsoddi Strategol (fel y manylir yn Adran 6.7 yr adroddiad ac Atodiadau 5 a 6 yr Adroddiad).

 

Dyddiad cyhoeddi: 23/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 21/09/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: