Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

COUNCIL HOUSE EXTERNAL ENVELOPING AND ENERGY EFFICIENCY FRAMEWORK AND MINI COMPETITION AWARD

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo –

 

 (a)      dyfarnu’r contract fframwaith i chwe contractwr fel y manylir isod a oedd yn llwyddiannus yn cyflawni’r meini prawf gofynnol yn dilyn ymarfer tendro diweddar -

 

·        Sustainable Building Services (UK) Ltd

·        Bell Decorating Group Limited

·        Novus Property Solutions Limited

·        ParkCity Multitrade Ltd

·        Gareth Morris Construction Ltd

·        Pave Aways Ltd

 

 (b)      i dendro’r ddwy gyfres gyntaf o’r fframwaith trwy gystadleuaeth fach y flwyddyn ariannol hon ar sail pris yn unig, o ystyried bod yr holl gontractwyr wedi bodloni’r meini prawf gofynnol, gan hepgor y cyfnod galw mewn pum diwrnod (cyfres 1 yn unig) er mwyn caniatáu i gyfres 1 y fframwaith gael ei hysbysebu ar unwaith a lleihau oedi pellach o’r contract, a

 

 (c)       dirprwyo’r penderfyniad i gynyddu gwerthoedd contract Cyfres 1 a Chyfres 2 os fydd Cyllid Ôl-Osod er mwyn Optimeiddio Llywodraeth Cymru yn llwyddiannus, ac os fydd gwerth diwygiedig y contract tu hwnt i £2m i'r Pennaeth Cyllid ac Eiddo mewn ymgynghoriad â’r Swyddog Monitro a’r Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 21/09/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: