Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

STRATEGY FOR THE PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD, CORRUPTION AND BRIBERY AND THE FRAUD RESPONSE PLAN

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cefnogi’r strategaeth ddiwygiedig ar gyfer Atal a Chanfod Twyll, Llygredigaeth a Llwgrwobrwyaeth a’r Cynllun Ymateb i Dwyll cysylltiedig a darparu cymorth i sicrhau bod y mesurau yn cael eu sefydlu ar draws y sefydliad.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 21/09/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: