Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf 2021 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 21/09/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: