Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

LICENSING COMMITTEE FORWARD WORK PROGRAMME 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r rhaglen gwaith i’r dyfodol fel y mae yn atodiad i’r adroddiad.

 

Dyddiad cyhoeddi: 20/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 15/09/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 15/09/2021 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: