Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

FEEDBACK FROM COMMITTEE REPRESENTATIVES

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Craffu Cymunedau

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniadau:

Adroddodd y Cynghorydd Brian Blakeley ar ei bresenoldeb yn y cyfarfod Herio Gwasanaeth ar gyfer Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ar 23 Gorffennaf 2021 a oedd yn canolbwyntio'n bennaf ar faterion yn ymwneud â mynwentydd, staffio ac ailfodelu'r Gwasanaeth Gwastraff.  Amlygodd y Cynghorydd Meirick Davies y diffyg ymateb gan y Cyngor ar faterion o fandaliaeth ym Mynwent Coed Bell ym Mhrestatyn a dywedodd y Cydlynydd Craffu y byddai’n debygol o fod yn fater ar gyfer Grŵp Ardal Aelodau Prestatyn a Gallt Melyd i’w ystyried, ond cytunwyd i godi’r mater yn uniongyrchol gyda swyddogion.

 

Penderfynwyd derbyn y wybodaeth a ddarparwyd ar waith y grwpiau amrywiol gan gynrychiolwyr y Pwyllgor.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 12.05pm.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 01/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 09/09/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 09/09/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau