Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

DATGANIADAU O FUDDIANT

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Craffu Cymunedau

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniadau:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 01/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 09/09/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 09/09/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Dogfennau Cefnogol: