Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Ymddiheuriadau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Craffu Cymunedau

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniadau:

Y Cynghorydd Anton Sampson

 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Hugh Irving i’w gyfarfod cyntaf. Roedd y Cynghorydd Irving wedi cael ei benodi gan Grŵp y Ceidwadwyr yn lle'r Cynghorydd Rachel Flynn fel un o’i gynrychiolwyr ar y Pwyllgor.  Diolchodd y Cadeirydd i’r Cynghorydd Flynn am ei chyfraniad i waith y Pwyllgor yn ystod ei thymor fel aelod.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 01/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 09/09/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 09/09/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau