Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Materion Brys

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Dim.

 

Dyddiad cyhoeddi: 25/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 23/03/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/03/2021 - Cabinet