Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

PROPOSED APPROACH TO TENDERING FOR PHASE 1 / ENABLING WORKS CONTRACT FOR COLOMENDY INDUSTRIAL ESTATE EXPANSION INCLUDING NEW DCC WASTE TRANSFER STATION (WTS)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Pleidlais: 8 o blaid, 0 yn erbyn, 0 ymataliad

 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn –

 

(a)       Caniatau’r ymarfer tendro arfaethedig, a

 

(b)       Nodi y bydd adroddiad arall yn cael ei roi gerbron y Cabinet (drwy'r Grŵp Buddsoddi Strategol) i geisio cymeradwyaeth i'r Dyfarniad Contract dilynol ar ôl yr ymarfer tendro, a fydd hefyd yn cadarnhau'r trefniadau rheoli contract, costau'r tendr a manylion y contract.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22/10/2020

Dyddiad y penderfyniad: 20/10/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 20/10/2020 - Cabinet

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •