Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Pleidlais: 8 o blaid, 0 yn erbyn, 0 ymataliad

 

PENDERFYNWYD y dylid, yn amodol ar un pwynt o gywirdeb, derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Medi 2020 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22/10/2020

Dyddiad y penderfyniad: 20/10/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 20/10/2020 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: