Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Ymddiheuriadau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Y Cynghorwyr Stuart Davies, Merfyn Parry, Pete Prendergast a Huw Williams

 

Dyddiad cyhoeddi: 23/06/2016

Dyddiad y penderfyniad: 23/06/2016

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/06/2016 - Pwyllgor Trwyddedu