Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

APPLICATION FOR A PRIVATE HIRE VEHICLE LICENCE

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y cais am Drwydded Cerbyd Hurio Preifat yn cael ei ganiatáu.

 

Dyddiad cyhoeddi: 10/06/2016

Dyddiad y penderfyniad: 08/06/2016

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/06/2016 - Pwyllgor Trwyddedu

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •