Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

BLAENRAGLEN WAITH Y PWYLLGOR TRWYDDEDU

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo rhaglen waith y Pwyllgor Trwyddedu.

 

Dyddiad cyhoeddi: 10/06/2016

Dyddiad y penderfyniad: 08/06/2016

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/06/2016 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: