Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

DATGANIADAU O FUDDIANT

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad sy'n rhagfarnu.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 29/03/2016

Dyddiad y penderfyniad: 24/03/2016

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 24/03/2016 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: