Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Ymddiheuriadau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Cynghorwyr Barry Mellor, Win Mullen-James a Pete Prendergast

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 29/03/2016

Dyddiad y penderfyniad: 24/03/2016

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 24/03/2016 - Pwyllgor Trwyddedu