Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

REVIEW OF A LICENCE TO DRIVE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLES - DRIVER NO. 047857

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod yr adolygiad o drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat a roddwyd i Yrrwr Rhif 047857 yn cael ei ohirio nes ceir canlyniad yr achos troseddol yn yr achos hwn.

 

Dyddiad cyhoeddi: 05/12/2014

Dyddiad y penderfyniad: 03/12/2014

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 03/12/2014 - Pwyllgor Trwyddedu

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •