Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

DATGANIADAU O FUDDIANT

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Datganodd y Cynghorydd Cefyn Williams gysylltiad  personol yn Eitem 11 ar y Rhaglen - Cais am Drwydded i Yrru Cerbydau Hurio Preifat gan ei fod yn adnabod yr ymgeisydd dan sylw.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 26/09/2014

Dyddiad y penderfyniad: 24/09/2014

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 24/09/2014 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: