Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

APPLICATION FOR A LICENCE TO DRIVE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLES - APPLICANT NO. 043844

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais ar gyfer trwydded gyrrwr cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat gan Ymgeisydd Rhif 043844.

 

Dyddiad cyhoeddi: 06/03/2014

Dyddiad y penderfyniad: 05/03/2014

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 05/03/2014 - Pwyllgor Trwyddedu

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •