Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

ADRODDIAD CYLLID

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet -

 

(a)       yn nodi’r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a’r cynnydd yn erbyn y strategaeth a gytunwyd ar gyfer y gyllideb.

 

(b)       yn cymeradwyo trosglwyddo’r symiau canlynol i gronfeydd wrth gefn fel y nodir yn Adran 6 yr adroddiad:

 

  • £72 mil i Gronfa Wrth Gefn EDRMS
  • £355 mil i'r Gronfa Buddsoddi Strategol (Tai Gofal Ychwanegol)
  • £300 mil i Gronfa Wrth Gefn Moderneiddio Gofal Cymdeithasol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16/01/2014

Dyddiad y penderfyniad: 14/01/2014

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 14/01/2014 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: