Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

PROPOSED CLOSURE OF YSGOL LLANBEDR

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo cyhoeddi rhybudd statudol ar y cynnig i gau Ysgol Llanbedr ar 31 Awst 2014 a throsglwyddo'r disgyblion i Ysgol Borthyn, Rhuthun, yn dibynnu ar ddewis y rhieni.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16/01/2014

Dyddiad y penderfyniad: 14/01/2014

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 14/01/2014 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: