Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16/01/2014

Dyddiad y penderfyniad: 14/01/2014

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 14/01/2014 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: