Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

LICENSING ACT 2003 - LICENSING AUTHORITY AS RESPONSIBLE AUTHORITY

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : For Determination

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y byddai’r swyddogaeth hon yn cael ei dirprwyo i’r uwch Swyddog Gorfodi Cymunedol ar ran y Pwyllgor Trwyddedu.

 

Dyddiad cyhoeddi: 20/09/2013

Dyddiad y penderfyniad: 18/09/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 18/09/2013 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: