Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : For Determination

Penderfyniad:

Dim.

 

Dyddiad cyhoeddi: 20/09/2013

Dyddiad y penderfyniad: 18/09/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 18/09/2013 - Pwyllgor Trwyddedu