Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

REVIEW OF A LICENCE TO DRIVE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLES - DRIVER NO. 044473

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD

 

(a)     ystyried addasrwydd Gyrrwr Rhif 044473 i ddal trwydded gyrrwr cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat yn ystod y cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle i’r gyrrwr fynychu’r cyfarfod nesaf i gyflwyno ei achos, ac

 

(b)     anfon llythyr at Yrrwr Rhif 044473 yn rhoi gwybod iddo am y penderfyniad uchod, a gofyn iddo fynychu’r cyfarfod nesaf a phwysleisio difrifoldeb y mater hwn.

 

Dyddiad cyhoeddi: 18/06/2013

Dyddiad y penderfyniad: 12/06/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/06/2013 - Pwyllgor Trwyddedu

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •