Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

LICENSING COMMITTEE FORWARD WORK PROGRAMME 2013/14

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi cynnwys rhaglen waith i’r dyfodol y Pwyllgor Trwyddedu.

 

Dyddiad cyhoeddi: 18/06/2013

Dyddiad y penderfyniad: 12/06/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/06/2013 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: