Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

SUITABILITY OF A VEHICLE FOR A PRIVATE HIRE LICENCE

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

RESOLVED cymeradwyo cais Trwydded Hurio Preifat ar gyfer y cerbyd dan sylw a’r seddi fel y maen nhw. 

 

Dyddiad cyhoeddi: 18/06/2013

Dyddiad y penderfyniad: 12/06/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/06/2013 - Pwyllgor Trwyddedu

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •