Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

FEEDBACK FROM COMMITTEE REPRESENTATIVES

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Statws Penderfyniad : For Determination

Penderfyniadau:

Dim.

 

Dyddiad cyhoeddi: 27/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 09/02/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 09/02/2023 - Pwyllgor Craffu Partneriaethau