Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

ADOPTION OF THE NORTH WALES REGIONAL ECONOMIC FRAMEWORK

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cyngor yn cefnogi a mabwysiadu Fframwaith Economaidd Rhanbarthol Gogledd Cymru.

 

Dyddiad cyhoeddi: 09/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 07/06/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 07/06/2022 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: