Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

FEEDBACK FROM COMMITTEE REPRESENTATIVES

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Craffu Cymunedau

Statws Penderfyniad : For Determination

Penderfyniadau:

Dim.

 

 

Cyn cau'r cyfarfod estynnodd y Cadeirydd ei ddiolch diffuantaf i’r Is-gadeirydd am ei holl gefnogaeth, i aelodau’r Pwyllgor am eu gwaith diwyd ac adeiladol ac i’r staff am eu holl gefnogaeth yn ystod tymor y Cyngor presennol.  Dymunodd yn dda i bawb ar gyfer y dyfodol.

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 12:55pm

 

Dyddiad cyhoeddi: 23/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 10/03/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 10/03/2022 - Pwyllgor Craffu Cymunedau