Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

DATGANIADAU O FUDDIANT

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Craffu Cymunedau

Statws Penderfyniad : For Determination

Penderfyniadau:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad ag unrhyw eitem.

 

Cynghorwyd y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies nad yw cynorthwyo cymydog â materion yn ymwneud â llifogydd yn rhinwedd ei swydd fel aelod ward yn fater y mae angen i ddatgan fel budd personol yn eitem 6.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 10/03/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 10/03/2022 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Dogfennau Cefnogol: