Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Cofnodion y cyfarfod diwethaf

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Medi 2021 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2021

Dyddiad y penderfyniad: 08/12/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/12/2021 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: