Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Cofnodion y cyfarfod diwethaf

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniadau:

Cafodd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 20 Mai 2021 eu cyflwyno.

 

Penderfynwyd: - cymeradwyo cofnodion y Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 20 Mai 2021 fel cofnod cywir o’r trafodion.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 01/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 08/07/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/07/2021 - Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Dogfennau Cefnogol: