Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

ANNUAL PERFORMANCE REVIEW 2020 TO 2021

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD, yn ddarostyngedig i newidiadau y cytunwyd arnynt, bod y Cabinet yn cadarnhau cynnwys Adolygiad Perfformiad Blynyddol drafft 2020 i 2021.

 

Dyddiad cyhoeddi: 01/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 29/06/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 29/06/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: