Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

BLAENRAGLEN WAITH Y PWYLLGOR TRWYDDEDU

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn a nodi’r diweddariad ar lafar a chyflwyno rhaglen gwaith i'r dyfodol i gyfarfod nesaf y Pwyllgor i’w chymeradwyo.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 05/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 23/06/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/06/2021 - Pwyllgor Trwyddedu