Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

UPDATE ON ZERO EMISSION VEHICLES WITH THE LICENSED VEHICLE FLEET

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD, yn amodol ar sylwadau'r aelodau, derbyn a nodi'r wybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Peilot Tacsi Gwyrdd Llywodraeth Cymru.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 05/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 23/06/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/06/2021 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: