Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Craffu Cymunedau

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Dyddiad cyhoeddi: 22/06/2021

Dyddiad y penderfyniad: 13/05/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 13/05/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Dogfennau Cefnogol: