Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

ANALYSIS OF INSPECTION REPORTS

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws.  Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol.

 

PENDERFYNWYD –

 

(a)       bod yr adroddiad yn cael ei dderbyn a’i nodi;

 

(b)       bod llythyr yn cael ei anfon i bob ysgol i roi gwybod iddyn nhw bod Adroddiad o’u Harolwg  wedi ei ystyried, gan eu llongyfarch am yr elfennau da a nodwyd, ac i’w hatgoffa bod yr Ymgynghorydd Addysg Grefyddol a’r Swyddogion Gwella Ysgolion ar gael i gynorthwyo gydag unrhyw faes sydd angen ei ddatblygu neu unrhyw fater allweddol sydd angen mynd i’r afael ag ef, a

 

(c)        bod yr Awdurdod Lleol yn cael cais i ddosbarthu’r llythyrau uchod.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 19/10/2020

Dyddiad y penderfyniad: 14/10/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 14/10/2020 - Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Dogfennau Cefnogol: