Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

PENODI IS-GADEIRYDD

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD penodi'r Cynghorydd Brian Jones yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. 

 

Dyddiad cyhoeddi: 14/06/2019

Dyddiad y penderfyniad: 12/06/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/06/2019 - Pwyllgor Trwyddedu