Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Cofnodion y cyfarfod diwethaf

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Mawrth 2019 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

Dyddiad cyhoeddi: 14/06/2019

Dyddiad y penderfyniad: 12/06/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/06/2019 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: