Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

UPDATE ON THE WORK OF THE LICENSING SECTION

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig i sylwadau aelodau, i nodi cynnwys yr adroddiad.

 

Dyddiad cyhoeddi: 07/03/2019

Dyddiad y penderfyniad: 05/03/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 05/03/2019 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: