Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

PROPOSED PRIVATE HIRE PLATE EXEMPTION POLICY

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(a)       cefnogi a chymeradwyo'r Polisi Eithrio Plât Cerbydau Hurio Preifat, fel y nodwyd yn Atodiad A yr adroddiad, ar gyfer ymgynghoriad ffurfiol, a

 

(b)       yn dilyn ymgynghoriad, bod y swyddogion yn adrodd unrhyw wrthwynebiadau i’r Pwyllgor Trwyddedu o’r polisi arfaethedig, neu os nad oed unrhyw ymatebion yn dod i law, i gymeradwyo mabwysiadu'r Polisi Eithrio Plât Cerbydau Hurio Preifat o 1 Mehefin 2019 ymlaen.

 

Dyddiad cyhoeddi: 07/03/2019

Dyddiad y penderfyniad: 05/03/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 05/03/2019 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: